SIEĆ NERDHEIM:

Więcej

    Richard Madden

    Recenzja filmu Dzień Bastylii

    Zdobycie Bastylii przez rewolucjonistów francuskich i uwolnienie kilku przebywających w niej więźniów stało się symbolem buntu przeciwko władzy monarszej, a samo...