SIEĆ NERDHEIM:

emigracja

Kiedy dziecko staje się rodzicem. Recenzja komiksu The Best We Could Do

„Rodzina jest teraz czymś, co stworzyłam, a nie jedynie tym, gdzie się urodziłam”(„Family is now something I have created and not...